Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Κατ' εντολή της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών & Οινουσσών στον 
ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βαβύλων θα τελούνται Εσπερινός 
µετά αρτοκλασίας και Ιερά Παράκληση της Οσίας Μητρός Ειρήνης της 
Μονής Χρυσοβαλάντου στις 4:30µ. µ. κάθε πρώτη και τελευταία ∆ευτέρα 

του µήνα. 

Το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 5μ.μ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Μάρκος θα τελέσει τον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Παρακαλούνται οι χριστιανοί όπως προσέλθουν εις συμπροσευχή.- 

Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

ΒΑΒΥΛΟΥΣΩΝ ΒΙΟΙ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Βαβύλων και ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βαβύλων Παναγία Κρήνα, διοργανώνουν από τις 27 Αυγούστου μια ιστορική και λαογραφική έκθεση φωτογραφίας, που αποτυπώνουν στο πέρασμα του χρόνου μέσα από τα πρόσωπα που εικονίζουν την ιστορία των Βαβύλων.

Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2013

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 31
Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2013
(Α΄ Τιμ. β΄, 1 -7)

Σήμερα πρώτη Σεπτεμβρίου, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, ὅπως σημειώνει τό Ἐκκλησιαστικό ἡμερολόγιο. Τά τροπάρια πού ψάλλονται στήν Ἐκκλησία μας σήμερα εἶναι σχετικά μέ τήν ἀρχή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καί τήν ἐπίκληση στό Θεό νά εὐλογήση τόν «νέον ἐνιαυτόν» τῆς χρηστότητός Του.

Σάββατο 24 Αυγούστου 2013

25 Αὐγούστου 2013 - Κυριακή Θ'

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 30
Κυριακή Θ΄
25 Αὐγούστου 2013
(Α΄ Κορ.. γ΄, 9 - 17)

«Ἕκαστος βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ»

Κτίζουν σήμερα οἱ ἄνθρωποι. Οἰκοδομοῦν σπίτια, καταστήματα, ἐργοστάσια. Ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα βρίσκεται σέ ἕναν οἰκοδομικό ὀργασμό. Ὅλη ὅμως αὐτή ἡ προσπάθεια θά ἀποδειχθῆ μάταιη, ἄν οἱ ἄνθρωποι δέν μάθουν πρῶτα νά οἰκοδομοῦν τή ζωή τους. Γι’αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καλεῖ σήμερα τούς οἰκοδόμους τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ νά προσέξουν ἰδιαίτερα τό κτίσιμο τῆς ζωῆς. Καί σάν «σοφός ἀρχιτέκτων», στό σημερινό ἀνάγνωσμα, δίνει τίς προδιαγραφές γιά ἕνα ἔργο πνευματικῆς οἰκοδομήσεως τῆς ζωῆς.

Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2040/781/20-8-2013 - ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Ἀρ. Πρωτ.: 2040
Ἀρ. Διεκπ.: 781
’Εν Χίῳ τῇ 20ῆ Αὐγούστου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Κυριακήν 1ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. πανηγυρίζεται πολυαρχιερατκῶς ἡ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Φρουρίου. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΜΑΡΚΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

Ἀρ. Πρωτ.: 1930
Ἀρ. Διεκπ.: 742
’Εν Χίῳ τῇ 5ῃ Αὐγούστου 2013 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Πέμπτην 5ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., θέλει τελεσθῆ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Μάρκου Βροντάδου, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας θά πραγματοποιηθῇ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ, καθ’ ἥν θά ὁμιλήσ
μέ θέμα: ῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος «Μετ’ αἰδοῦς καί εὐλαβείας» (Ἡ Θεία Λειτουργία), καί παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως προσέλθητε καί συμμετάσχητε εἰς τήν ἐν λόγῳ Σύναξιν

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Αρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - Ἔναρξις μαθημάτων Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.

Ἀρ. Πρωτ.: 2007
Ἀρ. Διεκπ.: 772 
’Εν Χίῳ τῇ 20ῇ Αὐγούστου 2013 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, σᾶς γνωρίζομεν ὅτι τήν 27ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἡμέραν Παρασκευήν καί ὥραν 18.00, θά ἀρχίσουν τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, στήν Αἴθουσαν, παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ.